» » За логото на фондация "Сетива"

За логото на фондация "Сетива"

„Хората получават информация за света чрез сетивата си. Тази информация им е нужна, за да го опознаят, да функционират в него и да взаимодействат с останалите хора.

Основната част от тази жизненоважна информация постъпва чрез зрението и слуха. Автоматичният информационен поток започва да тече при нашето раждане и продължава до смъртта ни, без да е нужно да полагаме усилия за това.

Една слухова или зрителна загуба сама по себе си оказва огромно въздействие върху познавателния процес и развитието. Детето със слухова загуба ще разчита на своето зрение да компенсира липсата на звукова информация. Детето със зрителна загуба ще разчита на своя слух да компенсира липсата на визуална информация. И в двата случая, една от дистантните сетивни системи ще компенсира липсата на другата. При децата с едновременна слухова и зрителна загуба, нито една от тези системи не е в състояние да компенсира липсата на останалата. Естественият поток информация не може да бъде осъществен. Налице са само откъслечни части, които са

  • непълни
  • изкривени
  • ненадеждни

Пълната информация, необходима за познанието и взаимодействието със средата, не може да бъде получена в ясен и последователен вид без чужда помощ.”

 

Още за сляпоглухотата: http://www.goshko.org/index.php?newsid=59

 

Мисията на фондация „Сетива” е да служи на сляпоглухите деца и възрастни в България.


Една от основните цели на фондация „Сетива” е да обучава интерпретатор-придружители на сляпоглухи хора /на английски – “intervener” - “посредник”/. Съвременната концепция за „интервенцията” – в смисъл на „посредничество” - между сляпоглухия човек и света - има за образец спонтанно възникналата двойка Хелън Келър и нейната придружителка Ан Съливан. Хелън Келър е най-известният сляпоглух човек в света, вдъхновяващ пример за хората с този вид увреждане и не само. 

 

“Ever since she took my hand on the doorstep of my home, she has been not only my eyes and ears, but  also a light in all dark places, a bond between me and the life of the world.” Helen Keller

„Още от момента, в който пое ръката ми на прага на моя дом, тя беше не само мои очи и уши, но и светлина във всички тъмни кътчета, неразривна връзка между мен самата и живите същества по света.” Хелън Келър

 

С помощта на посредника, двете липсващи основни сетива – слухът и зрението – намират израз чрез осезанието /допира, докосването/ - чийто символ е ръката.

 

Името "Сетива" е също така препратка към една от най-старите организации с подобна мисия в света - английската неправителствена организация Sense http://www.sense.org.uk - образец за това, което бих искала да представлява създадената от мене организация след години.

Мой източник на вдъхновение са и други организации, създадени от родители на деца с различни видове сензорни загуби в различни държави преди 50 и повече години, които днес имат огромно влияние в страните си и по света, например:

 

 - John Tracy Clinic http://www.jtc.org/ - в помощ на децата със слухова загуба. Освен диагностично-терапевтичния център в Лос Анжелис, фондацията поддържа безплатна онлайн платформа с уроци за родители на деца с увреден слух, както и летни лагери-семинари, посещавани от семейства от целия свят. Тези летни семинари обаче не са безплатни.

 

 - Lega del Filo d’Oro http://www.legadelfilodoro.it/ - италианската фондация в помощ на сляпоглухи деца и възрастни, както и такива с множество увреждания. Създадена е през 1964 г., притежава мрежа от диагностично-терапевтични центрове в цяла Италия. 

 

Не всички изброени организации притежават графично лого в пълния смисъл на думата. Подобно на италианската Lega del Filo d’Oro /Лига на златната нишка/, например английската Scope https://www.scope.org.uk/ залага на метафората, която се съдържа в самото име на организацията.

 

Единствено Sense притежава типичен запазен знак, който бих могла да посоча като пример. Считам, че e важно знакът да идентифицира съдържанието, вложено в името на фондацията, което при SENSE е налице. Темата е наистина трудна. Дори в началото бях решила, че създаването на лого няма да бъде задача номер едно за моята организация.

 

 

Още един хубав пример на лого със стилизирана ръчичка на дете и възрастен:

http://www.ellisschoolatlanta.org/christineromanlantzy/

 

Другият смисъл на името „Сетива” е, че ще търся начини да популяризирам каузата на сляпоглухите хора чрез различни видове синтез на изкуствата. Примери:

 

the deafblind shape https://sites.google.com/site/deafblindshape/deafblind-shape-project/videos - триизмерен тактилен символ на сляпоглухотата, създаден от италианския скулптор Guido Dettonias по време на семинари с участието на сляпоглухи хора и техните интерпретатор-придружители.


-          постановката „Не само с хляб” / “Not by Bread Alone”/ на единствения в света театър със сляпоглухи артисти, израелския Nalaga’at /на иврит, „докосни”/. Повече за постановката - в статията "Сладки за Гошко" на Аделина Илиев с първа награда на фотоконкурс" - тук.

 

-          Българският  "Театър на сетивата „Лабиринт”  и др.

 

Идеята да създам такъв вид фондация дължа на Лаура от CABSS - Центъра за подпомагане на глухи и сляпоглухи деца на фондация "Роберто Уирд" в Рим, www.cabss.it. Лаура обучаваше не само Гошко, но и мене самата в ролята ми на родител и застъпник за детето си. Повече за наученото от Лаура - тук.

 

Едно от знаковите преживявания на Гошко в CABSS е рисуването му върху пясък. Снимка на неговите ръчички в пясъка влезе в последния информационен бюлетин на CABSS. 

За логото на фондация "Сетива"
За логото на фондация "Сетива"
За логото на фондация "Сетива"
За логото на фондация "Сетива"
За логото на фондация "Сетива"

 

Други възможни теми от сферата на сензорните усещания, достъпни за Гошко:

За логото на фондация "Сетива"
За логото на фондация "Сетива"
За логото на фондация "Сетива"
За логото на фондация "Сетива"

 

Последно, за сведение - изображение на буквата С от жестомимичната азбука. 


Виж също

  • За сляпоглухотата, с обич и проникновение > Главна
  • Информация за дарителите - юни 2010 > Дарения
  • помощ от приятел > Дарения
  • „СНИМКИ ПО ПЪТЯ” – ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЯ НА АДЕЛИНА ИЛИЕВ > Случки и събития
  • Хармоничните взаимоотношения > Аз общувам