"Мали дом" - Загреб гостува във Варна

"Мали дом" - Загреб гостува във Варна
“Мали дом за велики синове” - впечатляващо име на детски център за зрителна рехабилитация и работа с деца с множество увреждания в Загреб, Хърватска. Терапевтите от “Мали дом” гостуваха за няколко дена в Училището за деца с нарушено зрение, Варна, във връзка с откриването на дневен детски център към Училището. Гошко беше поканен за открита консултация с хърватските терапевти - кратко обследване на зрителния му статус пред екипа на Варненското училище и съвети за по-нататъшната работа с детето.

Черно / Бяло

Черно / Бяло

Илюстрация на упражнение № 5 от "Дейности първо ниво" при работа със светлинен екран:

5. Поставете фигурална основа на екрана и използвайте друга основа, като я плъзгате напред-назад върху първата. /Например две шахматни основи създават много интересни визуални ефекти/