За Италия с любов!

Тези дни сме окрилени от добра новина: Фондът за лечение на деца е одобрил нашата молба за финансиране на едномесечен престой в Рим с цел терапия в Centro Regionale San Alessio - център за рехабилитация на слабовиждащи и слепи деца в Рим. Фондът по принцип покрива само клинични разходи, евентуално пътни и нощувки. За нас обаче са отпуснати средства за терапия , което ми се струва прецедент /без да го твърдя на 100%/, както и за пътни и нощувки в VILLA S.EMERENZIANA, Roma - където сме отсядали досега! Дневните пари по правило също не се покриват от Фонда, но...точно в този момент LIONS CLUB ROMA AURELIUM пожелава, чрез Фонда за лечение на деца, да направи дарение за българско дете, и Фондът посочва нас. И това ако не е късмет!

Или просто сме го пожелали истински?

От самото начало вярвахме, че ИТАЛИЯ е за нас Обетованата земя на Спасението. Тази статия е посветена на нашата взаимна ЛЮБОВ!

За Италия с любов!