» » помощ от приятел

помощ от приятел

Скъпи приятели,

 

Отново е лято и всеки прави планове за почивка и море - дори за живеещите в Бургас, морето остава встрани от ежедневната суматоха. Сладките планове на нашето семейство бяха прекъснати от обаждане от Поликлинико Джемели - Рим, че изтеглят датата за контролен преглед под упойка за 27 юни т.м. - след по-малко от три седмици. Новината сама по себе си е добра - срещата с Вечния град винаги ни е служила като източник на положителни емоции и прочистване на съзнанието. За съжаление, новината има и обратна страна - точно в момента бюджетът ни е изтънял дотолкова, че да не можем да платим за това пътуване. Има надежда да ни настанят в един от домовете на UNITALSI /Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali/, а също така България Ер ще ни опрости цените на самолетните билети - плащаме само летищни такси. На практика са ни нужни около 1200 лева за пътни и дневни разходи, с които обаче в момента не разполагаме.

 

Повечето от вас знаят - изключителните усилия на нашето семейство са насочени към това да смекчим, доколкото е възможно, последиците от екстремната недоносеност на Гошко, който се роди в 24-та гестационна седмица /началото на шести месец/, и да му осигурим подходящо обучение/образование. Първата година след раждането му бе посветена на опитите да спасим зрението му - извършени бяха четири витреоретинални хирургически интервенции в Policlinico Gemelli, Roma. В резултат, ретината на лявото око е върната в първоначално положение, макар и силно травмирана от интервенциите. Физиологически, Гошко би трябвало да вижда светлина и силуети. Операциите, обаче, предполагат риск от повишаване на вътреочното налягане и други усложнения, затова е нужно периодично детето да се проследява под упойка.

 

Оказа се, че Гошко има проблем и със слуха - отново диагностицирането бе извършено в Италия. Вероятната диагноза е слухова невропатия, също последица от ранното раждане.

 

„При нарушено зрение, дори частична загуба на слух води до много по-големи отрицателни последствия в развитието, отколкото същата слухова загуба при нормално виждащо дете. Точно по същия начин влияе и частичната загуба на зрение при слухово увредено дете. За общуване с останалите хора и за ориентиране в пространството остават само три от петте сетива – осезание, обоняние и вкус. Как в това състояние човек би могъл да се научи да се движи, да разбира говорим език, да пише думи? Следствието – немота, неумение за общуване с околните чрез общоприетите способи. Най-тежката последица  е самотата - самота за цял живот.”

 откъс от „Тъмнина и...тишина”- статия на Миглена Веселинова Богданова,

слухово-речев рехабилитатор в Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина” - София.

 

Миглена Богданова /Меги/ е първият слухово-речев рехабилитатор на Гошко, която започна работа с него във Варна преди година. Предизвикателствата при обучението на Гошко са огромни - дори елементарните дейности от бита за него представляват свръхсложни задачи. Въпреки това, той се справя - макар и бавно. Научи се да ходи, да пие от чаша, да се люлее на обикновена люлка...Но ще се научи ли да говори?...

„Развитието на всяко сляпоглухо дете се осъществява по съвършено различни пътища в сравнение със зрително затруднените и слухово увредените. Обучението на сляпоглухите деца е на базата на съхранените сетива и индивидуалните способности на всяко дете за компенсиране на нарушенията в зрителните и слуховите функции. Необходимо е редовно да се провежда комплексно изследване – медицинско, невро-физиологично и психо-педагогическо, за да се отбелязва динамиката в развитието, както и да се набелязват най-подходящите дейности, съобразени с личните компенсаторни възможности и потребности на детето.”

Миглена Богданова, „Тъмнина и...тишина”

 

 

Точно такова комплексно изсредване се провежда всеки път при посещението ни в Поликлинико Джемели - Рим. В оценката на Гошко всеки път участвуват д-р Даниела Ричи /психоневролог/, д-р Франческа Галини /педиатър/, проф. Гуидо Конти /аудиолог/, очните хирурзи д-р Доменико Лепоре и Фернандо Моле, които извършиха хирургическите операции през 2008 г. Те определят консултации и с други специалисти при необходимост. Ето защо, посещението в Джемели е особено важно за нас.

 

Приятели, ако някой от вас има възможност, моля да ни подпомогне финансово, за да можем да стигнем до Рим. Не става дума за големи суми - макар усилено да мисля по въпроса за реалното спонсориране на Гошко в по-нататъшните му начинания, но това е друга тема.

 

 

Пари могат да бъдат превеждани по банков път на следната сметка:

IBAN: BG82 UNCR 7630 1076 7296 10

SWIFT: UNCRBGSF                                                                                                          

Уникредит Булбанк - клон Бургас, ул."Александровска" 22

Титуляр: Мария Николова Попова,

законен представител на Георги Георгиев Скордев, 3 г. от гр. Бургас

 

Желая на всички ви успех и щастливо лято!

Най-искрени благодарности на тези, които ще се отзоват на молбата ми!

 

Моят телефон: 0888 684 386

Моят адрес в Бургас: ул.”Екзарх Йосиф” № 36

 

С най-добри пожелания,

Мария Попова /Мая/,

майка на Гошко

 

 

Виж също

  • За Италия с любов! > Пътят на вярата
  • Информация за дарителите - юни 2010 > Дарения
  • Бебе 576 > Преждевременно роден
  • За сайта > За проекта
  • За щедростта по Коледа и не само > Главна