» » Накратко за Гошко - май 2012

Накратко за Гошко - май 2012

ИСТОРИЯ НА РАЖДАНЕТО:

Роден по нормален път в 24-та гестационна седмица в СБАЛАГ „Майчин дом”, София. Тегло: 700 г, ръст: 31 см. Апгар на 1ва мин. – 3, интубиран на ІІ мин. Реанимация проведена в родилна зала, в т.ч.интубация. Иктер от ІІ ден с максимални стойности 11.3 mg%. Диагноза: Недоносеност ІV степен, МФИ – пневмония, респираторен дистрес, БПД, анемичен синдром, състояние след ІІІ-ІV степен ИВК. Време в кувьоз: 99 дни. Общо време, прекарано в неонатологията: 140 дни

 

ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ:

Психомоторно развитие:

Върви самостоятелно от 38 месечна възраст в позната обстановка, качва стълби, преминава препятствия, способен е да се пази и да пада без да се нарани, подскача на трамплин.

Фина моторика - държи предмети с цял юмрук, хвърля предмети, вади обекти от кутия, има добра координация между двете ръце.

Когнитивни способности - основно чрез тактилни умения: изследва твърди повърхности, разпознава чрез допир едри предмети /чаша, балон, играчки/.

Зрителни възприятия - привлича го светлината и посяга към светли обекти в тъмна стая.

Слухови възприятия - търси звука с вибрация, предпочита тих говор, разбира тона на гласа, свързан с  ежедневни нужди.

Експресивна реч - локализира и сам модулира звуци, използва някои знаци /показва уста при глад, има знак за игра/.

Социални умения - дружелюбен, осъществява с удоволствие физически контакти, няма агресивно поведение. Стрес, скука и възбуда предизвикват стереотипни движения.

 

Зрение: засегнато от последиците на ROP – 5-та степен /напълно отлепена ретина в двете очи/. Хирургически интервенции: Криотерапия на възраст 3,5 месеца, проведена в „Александровска болница”, София. Витректомия и ленсектомия на възраст 5 месеца /ЛО/ и 7 месеца /ДО/. Иридотомия и пилинг на епиретинни мембрани на възраст 10 месеца/ЛО/ и 14 месеца /ДО/. Опериращи витрео-ретинални хирурзи: Доменико Лепоре и Фернандо Молле, Институт по офталмология, Факултет по медицина и хирургия ”Агостино Джемели”, Католически университет „Сакро куоре”, Рим, Италия.

Последна дата на очен преглед: 06/02/2012, Болница „Агостино Джемели”, Рим.

 Резултати от прегледа: ДО: Субатрофия на булба. ЛО: Афакия и хирургична аниридия. Ретината лежи във всички сектори. Хориоретинална дистрофия – дифузна. Блед оптичен нерв с уголемена ескавация, стеснени кръвоносни съдове. ТОД = 18 мм Шиоц ТОЛ = 29 мм Шиоц. Терапия: очни капки Duotrav и Azopt. Визус не се изследва.

 

Слух: Тежка/дълбока невросензорна слухова загуба в двете уши, предполагаема слухова невропатия. Проведени инструментални тестове: ABR /слухови евокирани потенциали/ на възраст 22 месеца /ИСУЛ, София/ и 29 месеца /Болница „Джемели”, Рим/. Пълна аудиологична оценка /ABR, тимпанограма, отоакустични емисии, поведенческа аудиометрия/ на възраст 29 месеца. Поведенческа аудиометрия на възраст 42 месеца и 46 месеца /Болница „Джемели”, Рим/. Наблюдаваното несъответствие между резултатите от инструменталните тестове /абнормални евокирани потенциали в обсега 1-8 кХц/ и субективните измервания на слуха /праг на чуване 70 дБ за същите честоти/ предполага наличие на слухова невропатия, успоредно със слуховата загуба. Налице са показания за провеждане на електрокохлеография за потвърждаване или отхвърляне на диагнозата „слухова невропатия”. Наблюдаващ аудиолог: проф. Гуидо Конти, УНГ институт, Университетска поликлиника  ”Агостино Джемели”, Рим. Предписани слухови апарати: PHONAK NAIDA JR.

 

 

Препоръки:

Клиничното състояние на детето изисква очни прегледи под упойка и проследяване на очно налягане от лекуващите лекари в Университетска болница “А. Джемели”- Рим,  през период от 6 /шест/ месеца.

Следващият преглед е планиран за м.юли 2012 г.

Нужно е да бъде проведена транстимпанна електрокохлеография под пълна упойка при проф. Едоардо Арслан от Университета в Падуа,   съгласно препоръката на аудиолога, за доуточняване на слуховия статус и провеждане на адекватна слухово-речева терапия.

Едновременното поражение на слуха и зрението, налице при  пациента, се нарича „сляпоглухота”. При сляпоглухите отсъства компенсирането на слуховата загуба посредством зрението – както е при хората с увреден слух. Отсъства и компенсация на зрението за сметка на слуха и речта, както е при зрително-затруднените.. Развитието на всяко сляпоглухо дете се осъществява по съвършено различни пътища в сравнение със зрително-затруднените и слухово-увредените.

Необходимо е редовно /най-малко веднъж годишно/ провеждане на комплексна оценка – медицинска, невро-физиологична, психо-педагогическа - от екип, обучен за работа със сляпоглухи деца, за да бъде съставен и впоследствие актуализиран индивидуален обучителен план на пациента.

Такъв подход е използван при работата с Георги в Рехабилитационен център „Сант Алесио” в Рим през месеците януари-февруари  2011 година. Едномесечният проект, включващ индивидуални терапевтични сесии по психомоторика, музикотерапия, ежедневни умения, слухово-речева терапия, е финансиран от Център „Фонд за лечение на деца”. Проектът е отчетен като изключително успешен.

Семейството е подало документи за извършване на нова функционална оценка и терапия в Рехабилитационен център „Сант Алесио” и в неправителствената организация „Лига дел фило д’оро”, притежаваща мрежа от центрове за обучение и подпомагане на сляпоглухи в Италия.

Крайната цел е включването на Георги в обучителна програма за сляпоглухи и изработване на индивидуален план за обучение на детето преди достигане на училищна възраст.

 

 

Извадка от Удостоверение изх. № 2387 от 06.04.2012 г., издадено от д-р Жени Стоичкова - педиатър, председател на сдружение "Бургаска педиатрична асоциация" и член на ръководството на Българската Педиатрична Асоциация.

 

 

Виж също

  • Информация за дарителите - юни 2010 > Дарения
  • Пътешествие в света на сляпоглухотата > Главна
  • Бебе 576 > Преждевременно роден
  • Невроповеденческо развитие и сензорна интеграция при недоносеното дете > Преждевременно роден
  • "Мали дом" - Загреб гостува във Варна > Аз виждам