» Страница 4

Черно / Бяло

Черно / Бяло

Илюстрация на упражнение № 5 от "Дейности първо ниво" при работа със светлинен екран:

5. Поставете фигурална основа на екрана и използвайте друга основа, като я плъзгате напред-назад върху първата. /Например две шахматни основи създават много интересни визуални ефекти/

п»ї